’t Uivernest in Hank

Andy Marcelissen “Dichter bij ’t Volk”

Andy Marcelissen is een humorist in hart en nieren. Dat heeft hij bewezen als tonprater, conferencier, TV weerman Henk Huppelscholen en als Dichter des Larielands.

De combinatie van dit alles heeft geleid tot zijn theaterprogramma ¨Dicher bij ´t Volk¨. ¨Dichter bij ´t Volk¨ is een oneman programma waarin hij zijn publiek gaat verassen met lieftallige onzin, afgrijselijke kitch, grandioze kolder en gortdroge flauwiteiten, pure poëzie en zijn inmiddels befaamde Larie-gedichten. Hij doet dit met zoveel onweerstaanbare opgetogenheid en schijnbare moeiteloosheid, dat ook de hardrukkige Ernst eronder smelt.

Een programma met een lach en een traan, waarbij de ontroering van een lade van warme emotie kan oproepen en een rollende traan over de Wang na een besmettelijke lachbui. De aanvang is 14.30 uur. Tickets zijn te verkrijgen bij ´t Uivernest, José Haarmode of telefonisch via 0624403205

Scroll to top